پروفسور حسین قناعتی

پروفسور حسین قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و دارای تخصص  MRI و CT-Scan و اینترونشن از انگلستان و دارای فلوشيپ نورواينترونشن می باشد.

پروفسور حسین قناعتی بيش از 20 مورد نوآوري در زمينه اينترونشن راديولوژي از جمله آمبولیزاسیون فیبروم رحم را در کارنامه خود دارا می باشد.

دكتر مینا صنعتی

دکتر مینا صنعتی دارای تخصص در زمینه زنان و زایمان می باشد و استفاده از جدیدترین روش ها برای درمان فیبروم های رحم در انواع مختلف از تخصص های دکتر مینا صنعتی می باشد.